Буров Є.В. Інтелектуальний сервіс завантаження, керований моделями

УДК 004.827

Є.В. Буров
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ СЕРВІС ЗАВАНТАЖЕННЯ, КЕРОВАНИЙ МОДЕЛЯМИ

Розглянуто принципи реалізації та структуру інтелектуального сервісу заванта¬ження у комп’терній мережі. В основу реалізації сервісу покладено архітектурний підхід Адаптивних об”єктних моделей (AOM). Запропоновано структуру системи та визначено типи моделей керування.

Current trends in information system architectures promote intellectual and service-oriented approaches. This paper analyses file download service as an example of intellectual, model-driven service implementation. This implementation is based on Adaptive Object Models approach. The structure of system and corresponding models set along with their functions is proposed.

Кількість публікацій – 6.

Завантажити статтю