Григорович А.Г., Григорович В.Г. Система аналізу та видобування медичних даних

УДК 004.652

А.Г. Григорович, В.Г. Григорович*

*Дрогобицький педагогічний ліцей
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
кафедра інформаційних систем і технологій

СИСТЕМА АНАЛІЗУ ТА ВИДОБУВАННЯ МЕДИЧНИХ ДАНИХ

© Григорович А.Г., Григорович В.Г., 2008

Описано систему опрацювання медичних даних, які використовуються дільнич¬ними терапевтами. При побудові системи запропоновано використовувати технологію сховищ даних. Генерування статистичних звітів в системі здійснюється на основі відповідних перехресних таблиць – запитів до гіперкубу даних.

The system of studying medical data used by district therapeutists is described in this article. Constructing the system it is proposed to use technology of data warehouse. Generation of statistic reports in the system is carried out on the basis of the proper cross tables – inquires to the hypercube of the data.

Кількість публікацій – 9.

Завантажити статтю