Давидов М.В., Нікольський Ю.В., Пасічник О.В. Дослідження ефективності методів розпізнавання у моделях жестової мови

УДК 004.8

М.В. Давидов, Ю.В. Нікольський, О.В. Пасічник*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
*Львівська гімназія “Сихівська”

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ У МОДЕЛЯХ ЖЕСТОВОЇ МОВИ

© Давидов М.В., Нікольський Ю.В., Пасічник О.В., 2008

Проведено дослідження, яке спрямовано на пошук параметрів методів розпізнавання зображень реального часу для ідентифікації елементів мови жестів. Метою досліджень є створення програмно-комп’ютерної системи для навчання мові жестів людей, які втратили слух.

The researches made for searching the parameters of methods for the real time perception and authentication the sign language elements. The purpose of researches is to create the software for study the sign language by the people who lost an ear.

Кількість публікацій – 9.

Завантажити статтю