Драган Я.П. Математичне й алгоритмічно-програмне забезпечення комп’ютерних засобів статистичного опрацювання...

УДК 519.21:538.56

Я.П. Драган
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра

МАТЕМАТИЧНЕ Й АЛГОРИТМІЧНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ СТАТИСТИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ КОЛИВАНЬ (РИТМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ)

© Драган Я.П., 2008

Ставиться проблема ролі математичного забезпечення обчислювальних (чи радше комп’ютерних) систем як суттєвого засобу сучасних наукових досліджень та практичного використання їхніх результатів. Викладені погляди на способи розв’язування цієї проблеми, проілюстровано моделями стохастичних коливань і прикладом запровадженої моделі як періодично корельованого ізостаціонарного випадкового процесу – реалізації цього підходу.

There is a stated problem of the role of mathematical support for calculation (or rather computer) systems as an essential means of modern scientific are illustrated by stochastic vibrations investigation and using of their results in practice. The exposed opinions and the methods to solve this problem are illustrated by stochastic vibrations models and by an example of new introduced version of periodically correlated in stationary random process as the realization of this approach.

Кількість публікацій – 15.

Завантажити статтю