Кісь Я.П., Шаховська Н.Б., Вальчук О.Б. Інтелектуальні геоінформаційні системи. Міжнародний досвід та шляхи розвитку в Україні

УДК 004.01

Я.П. Кісь, Н.Б. Шаховська, О.Б. Вальчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

© Кісь Я.П., Шаховська Н.Б., Вальчук О.Б., 2008

Описано історію, міжнародний досвід та сучасний стан інтелектуальних геоінформаційних систем. Запропоновано модель системи та наведено низку вимог щодо її функціонування.

The history, intelligent experience and modern state of the intelluigent GIS are described. The model of the system is offered and the row of requirements of its functioning is listed.

Кількість публікацій – 5.

Завантажити статтю