Кравець Р.Б., Пелещишин А.М., Сєров Ю.О. Дослідження поведінки учасників веб-спільнот та їх класифікація

УДК 004.773.2

Р.Б. Кравець, А.М. Пелещишин, Ю.О. Сєров

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра інформаційних систем і мереж

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ВЕБ-СПІЛЬНОТ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

© Кравець Р.Б., Пелещишин А.М., Сєров Ю.О., 2008

Розглянуто актуальну проблему дослідження та аналізу поведінки учасників Веб-спільноти (форуму) визначено характерні риси, визначено класи та розроблено правила класифікації Веб-спільноти.

Article consideres actual problem of research and analysis Web-community members behaviour, members typical features definition, members classiffication and members classification rules development.

Кількість публікацій – 8.

Завантажити статтю