Мандзій Б.А., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д. Технологія аналітичного моделювання дискретно-неперервних стохастичних систем...

УДК 621.396.9

Б.А. Мандзій, Б.Ю. Волочій, Л.Д. Озірковський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки і радіовимірювань

ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДИСКРЕТНО-НЕПЕРЕРВНИХ СТОХАСТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ БЛОК-СХЕМ АЛГОРИТМІВ ЇХ ПОВЕДІНКИ

© Мандзій Б.А., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., 2008

Запропоновано удосконалену концепцію технології моделювання об’єктів проектування, в якій передбачено формалізований метод формування логіко-ймовірнісної моделі. Розроблена методологія орієнтована на автоматизацію процесу моделювання і на її основі створено прототип програмного забезпечення для побудови та аналізу логіко-ймовірнісних моделей складних систем.

In the article a conception of modeling technique are proposed. In this technique a formalized method of design of logical-probability models are embodied. This technique for modeling process automation is intended. On base of technique a prototype of software for design of complex system logical-probability models are created.

Кількість публікацій – 9.

Завантажити статтю