Марковець О.В., Марковець В.Г. Алгоритм формування інформації в базі даних розрахунків покупців з продавцем...

УДК 004.658.2+51.001.57

О.В. Марковець, В.Г. Марковець*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
*Львівська філія дочірньої компанії ”Газ України”НАК “Нафтогаз України”

АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В БАЗІ ДАНИХ РОЗРАХУНКІВ ПОКУПЦІВ З ПРОДАВЦЕМ У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

© Марковець О.В., Марковець В.Г., 2008

Запропоновано концептуальну схему бази даних і алгоритм формування даних про стан розрахунків між Покупцем і Продавцем у режимі реального часу. Описано основні таблиці бази даних, подано визначення вхідних та похідних даних системи розрахунків. Наведено блок-схеми і опис алгоритмів формування похідних даних.

In the article a conceptual database scheme and data forming real-time algoritm of calculations between Buyer and Seller are given. Main databases tables are described bases given are input and output data of calculating system are described. Block-schemes and description of algorithms of output data forming are given.

Завантажити статтю