Пасічник В.В., Шаховська Н.Б. Інформаційні компоненти інтелектуальних систем

УДК 51.001.57+004.652.4+004.827

В.В. Пасічник, Н.Б. Шаховська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПОНЕНТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ

© Пасічник В.В., Шаховська Н.Б., 2008

Показано відмінності між базами, сховищами та просторами даних. Введено означення інженерії знань та інтелектуальної системи.

Differences are shown between databases, datawarehouses and dataspaces. D of engineering of knowledges and intellectual system is entered.

Кількість публікацій – 15.

Завантажити статтю