Різник В.В., Соломко М.Т. Синтез комбінаторних систем за допомогою багатовимірних в’язанок

УДК 519.15:621.372

В.В. Різник, М.Т. Соломко*

Національний університет “Львівська політехніка”,
*Європейський університет (Рівненська філія),
Технологічно-природничий університет, м. Бидгощ (Польща)

СИНТЕЗ КОМБІНАТОРНИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ БАГАТОВИМІРНИХ В’ЯЗАНОК

© Різник В.В., Соломко М.Т., 2008

Розглянуто методи синтезу комбінаторних конфігурацій (ВІВ-схем) за допомогою багатовимірних числових конструкцій – ідеальних кільцевих в’язанок (ІКВ). Запропоновано алгоритми перетворення багатовимірних ІКВ в класичні комбінаторні конфігурації. Розкриваються нові можливості застосування ІКВ у сучасній комбінаториці.

Methods for synthesis of combinatorial configurations (BIB-designs) by means of multi-dimensional numerical constructions – so-called Ideal Ring Bundles (IRB)s has been considered. There are proposed algorithms of transition the multi-dimensional IRBs into classic combinatorial configurations. The methods discovers new possibilities for apply of the IRBs into modern combinatorial theory.

Кількість публікацій – 4.

Завантажити статтю