Романишин Ю.М. Математичне забезпечення функціонування рекурентних нейронних мереж

УДК 004.032.26

Ю.М. Романишин

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”, КАФЕДРА ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКУРЕНТНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

© Романишин Ю.М., 2008

Розглянуто окремі питання, пов’язані з математичним забезпеченням функціонування рекурентних нейронних мереж, – критерії локальної стійкості точок рівноваги, встановлення стійкості на основі функції ляпунова, визначення стійкості при використанні умови ліпшиця, отримання автоколивальних процесів, синхронізація процесів. наведено приклади динаміки рекурентних нейронних мереж.

There are represented some questions concerning mathematical means of recurrent neural networks functioning – criteria of local stability of equilibrium points, ascertainment of stability on basis of lyapunov function, determination of stability by use of lipschitz condition, receiving of autooscillations, synchronization of processes. examples of dynamics of recurrent neural networks are given.

Кількість публікацій – 13.

Завантажити статтю