Тичковський Р.О., Цегелик Г.Г. Методи оптимальної організації доступу до інформації Інтернет-серверів з боку користувачів...

УДК 519.68

Р.О. Тичковський, Г.Г. Цегелик

Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

МЕТОДИ ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-СЕРВЕРІВ З БОКУ КОРИСТУВАЧІВ ТА ЇХНЯ ЕФЕКТИВНІСТЬ

© Тичковський Р.О., Цегелик Г.Г., 2008

Розглянуто підходи до оптимальної організації доступу користувачів до інформації інтернет-серверів. Знайдено явний вираз для математичного сподівання загального часу, необхідного для пошуку сторінки – як для рівномірного розподілу ймовірностей звертання до сторінок, так і для різних законів нерівномірного розподілу. Знайдено значення параметрів керування, за яких математичне сподівання досягає мінімуму.

In this paper the approach to modeling of the optimal users access to the information of inernet-servers is proposed. The explicit expression of the mathematical expectation of general time, which is necessary for searching of page, is found. It is done as in the case of uniform distribution probability of address to the pages such in the case of different laws of non-uniform distribution. The meaning of control parameters, where the mathematical expectations reach the minimum, is found.

Кількість публікацій – 6.

Завантажити статтю