Чирун Л.В., Шестакевич Т.В. Інтелектуальний аналіз таблиць прийняття рішень у системах електронної комерції

УДК 681.518:681.327.8

Л.В. Чирун, Т.В. Шестакевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТАБЛИЦЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

© Чирун Л.В., Шестакевич Т.В., 2008

Проаналізовано основні проблеми електронної комерції в сфері видавництва та запропоновано методи вирішення цих проблем.

In the given article main problems of electronic commerce are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.

Кількість публікацій – 11.

Завантажити статтю