Берко А.Ю., Висоцька В.А. Застосування маркетингових методів для аналізу життєвого циклу комерційного web-контенту

УДК 004.738.5

А.Ю. Берко, В.А. Висоцька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ МЕТОДІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КОМЕРЦІЙНОГО WEB-КОНТЕНТУ

© Берко А.Ю., Висоцька В.А., 2011

Запропоновано модель життєвого циклу комерційного Web-контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом та запропоновано методи їх вирішення.
Ключові слова: Web-контент, система управління контентом, життєвий цикл Web-контенту, система електронної контент-комерції, інтернет-маркетинг.

The article proposed to model the commercial Web content lifecycle in electronic commerce systems. The model describes the processes of information processing resources in the electronic content commerce systems and automation technology simplifies the formation, management and implementation of content. The paper analyzes the main problems of e-commerce and content management services function. The methods of solving these problems are proposed.
Key words: web content, content management system, Web content lifecycle, electronic content commerce system, Internet Marketing.

Кількість посилань – 21.