Буров Є. В. Інтелектуальна система автоматизованого тестування програмного продукту з використанням алгоритмічних моделей

УДК 004.89

Є.В. Буров

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ

© Буров Є.В., 2011

Розглянуто використання алгоритмічних моделей знань для автоматизації тестування програмних продуктів. Запропоновано архітектуру системи тестування, ієрархію моделей. Продемонстровано взаємодію різних типів моделей для розв’язування задачі автоматизованого тестування
Ключові слова: автоматизоване тестування, модель, керовані моделями системи.

Paper describes the use of algorithmic knowledge models for overnight testing automation. The arhitecture of intellectual testing system is described. Algorithmic models formalization is proposed. Knowledge model interaction and execution is presented for a real world test automation system.
Key words: model-driven systems, automated testing, knowledge model.

Кількість посилань – 8