Берко А.Ю., Кісь Я.П., Суховерський В.І. Система контент-моніторингу новинних інтернет-ресурсів

УДК 004.738.5

А.Ю. Берко, Я.П. Кісь, В.І. Суховерський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СИСТЕМА КОНТЕНТ-МОНІТОРИНГУ НОВИННИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

© Берко А.Ю., Кісь Я.П., Суховерський В.І., 2011

Проаналізовано основні методи та засоби системи контент-моніторингу. На основі цих методів і засобів виконано дослідження з метою виявлення найвживаніших категорій / слів у провідних періодичних виданнях України.
Ключові слова: контент, контент-аналіз, контент-моніторинг, таблиці прив’язки, таблиці взаємозв’язку, дайджести.

The article discusses the basic methods and content-monitoring system. The research, based on these methods and tools to identify the most frequently zustrichayemyh categories / keywords in leading journals press in Ukraine.
Key words: content, content analysis, content monitoring, reference tables, table relationships, digests.

Кількість посилань – 7.