Верес О. М., Андрухов О. М., Чирун Л. Б. Концептуальна модель інформаційної системи визначення якості надання освітніх послуг кафедрою

УДК 004.652

О.М. Верес, О.М. Андрухов, Л.Б. Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ КАФЕДРОЮ

© Верес О. М., Андрухов О. М., Чирун Л.Б., 2011

Нові інформаційні, інноваційні, телекомунікаційні технології сприяють ефективності та оптимізації управління навчальним процесом. На підставі системного аналізу діяльності кафедри вищого навчального закладу запропоновано концептуальну модель інформаційної системи визначення якості освітніх послуг, які надає кафедра.
Ключові слова: концептуальна модель, управління навчальним процесом, якість освіти.

New information, innovation and telecommunication technologies contribute to the effectivness and optimization in the management of studies. Based on systematic analysis of the department of the university, offered a conceptual model of information system for determining the quality of educational services department.
Key words: conceptual model, management of studies, quality education.

Кількість посилань – 14