Вовк О. Б. Аналіз об’єктів, що можуть бути торговими марками: види, класи, захист

УДК 004.9

О.Б. Вовк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ ОБ’ЄКТІВ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ТОРГОВИМИ МАРКАМИ: ВИДИ, КЛАСИ, ЗАХИСТ

© Вовк О.Б., 2011

Виконано огляд видів торгових марок. Подано класифікацію об’єктів, що можна зареєструвати як торгові марки. Виведено орієнтовну формулу розрахунку вартості торгової марки. Здійснено порівняльний аналіз захисту торгових марок в Україні та світі.
Ключові слова: торгова марка, логотип, бренд, інтелектуальна власність.

The article presents an overview of existing types of trademarks. In the article the classification of objects that can be registered as trademarks is presented. Author displays the approximate formula for calculating the cost of a trademark. The comparative analysis of trademarks in Ukraine and abroad is made.
Key words: trade mark, logo, brand, intellectual property

Кількість посилань – 3