Дудикевич В. Б., Гарасим Ю. Р. Дослідження моделі оцінювання живучості систем захисту інформації корпоративних мереж зв’язку за допомогою мереж Петрі

УДК 004.056, 004.75

В.Б. Дудикевич, Ю.Р. Гарасим

Національний університет “Львівська політехніка”,
Кафедра захисту інформації

ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖ ПЕТРІ

© Дудикевич В.Б., Гарасим Ю.Р., 2011

Розглянуто актуальну науково-практичну проблему розроблення моделей і методів оцінювання живучості систем захисту інформації корпоративних мереж зв’язку. Розроблено та проаналізовано модель оцінки живучості систем захисту інформації корпоративних мереж зв’язку.
Ключові слова: властивість живучості, оцінка живучості, системи захисту інформації.

The work is devoted to enterprise communication networks information security systems survivability assessment models and methods development as an actual scientific and practical problem solution. Within the paper enterprise communication networks information security systems survivability assessment model was developed and investigated.
Key words: survivability, survivability assessment, information security system.

Кількість посилань – 25.