Думанський Н. О. Відкриті системи дистанційного навчання

УДК 378

Н.О. Думанський

Національний університет “Львівська політехніка,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВІДКРИТІ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

© Думанський Н.О., 2011

Розглянуто відкриті системи для створення дистанційних курсів. Проаналізовано їхні характеристики та функціонал.
Ключові слова: дистанційна освіта, електронне навчання.

The article deals with open systems to create distance learning courses. Analyzes their characteristics and functionality.
Key words: distance education, e-learning.

Кількість посилань – 5.