Заяць В.М., Заяць М. М. Функційні можливості системи розпізнавання та ідентифікації користувачів комп’ютера на основі дискретних моделей

УДК 004.93.1

В. М. Заяць*, M.М. Заяць

*Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В. Чорновола,
кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та систем;
Національний університет „Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

ФУНКЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ КОМП’ЮТЕРА НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНИХ МОДЕЛЕЙ

© Заяць В.М., Заяць М.М., 2011

Описано систему розпізнавання користувачів комп’ютера за допомогою дискретної моделі, що зв’язує часові затримки під час введення інформації з клавіатури комп’ютера у дискретні відліки часу. Це істотно підвищило ефективність розпізнавання та дало змогу автоматизувати процедуру ідентифікації користувачів комп’ютера. Відзначено функційні можливості та основні напрями розвитку та застосування систем розпізнавання та ідентифікації користувачів комп’ютера, створених на основі дискретних моделей.
Ключові слова: дискретна модель, статистика, ймовірність, розпізнавання, ідентифікація.

In the article the description the system of computer users recognition is offered by means discrete model, that relations the sentinel delays at entered information from a keyboard in the to discrete moment of time. It allowed to increase efficiency of recognition almost in 1,5 time and automates procedure of authentication of users. The main directions of development and application of the systems of recognition and identification created on the basis of discrete models are marked.
Key words: discrete model, statistics, probability, recognition, identification.

Кількість посилань – 22.