Кушнірецька І. І., Чирун Л. В. Cистемa підтримки прийняття рішень для виборця з використанням фасетного методу класифікації

УДК 004.031.2

І.І. Кушнірецька, Л.В. Чирун,

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ВИБОРЦЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ФАСЕТНОГО МЕТОДУ КЛАСИФІКАЦІЇ

© Кушнірецька І.І.,Чирун Л.В., 2011

Розглянуто використання можливостей фасетної класифікації для знаходження результату системи підтримки прийняття рішень виборця. Запропонована методика дає можливість виборцеві вибрати політичну партію для голосування згідно з попередньо визначеними класицікаційними ознаками.
Ключові слова: фасета, фасетна класифікація, СППР.

This paper reviews the opportunities for finding faceted classification results decision support system for the voter. The technique enables the voter to choose a political party to vote, according to predefined signs for classification.
Key words: facet, faceted classification, features selection, DSS.

Кількість посилань – 5.