Марковець О. В. Математична модель заявника для систем електронного урядування

УДК 004.738.5

О.В. Марковець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАЯВНИКА ДЛЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

© Марковець О.В., 2011

Розглянуто сучасний стан процесів опрацювання звернень громадян. Запропоновано вдосконалену схему збору та опрацювання звернень та описано математичну модель автора звернення для системи опрацювання та збору звернень громадян.
Ключові слова: звернення, заявник, математична модель заявника.

The author investigates current view out the tasks of citizen’s requests processing. The mathematical model of the applicant in the system for collecting and processing of citizen’s requests is described. The improved scheme for collecting and processing requests is proposed.
Key words: requests, declarant, mathematical model of the applicant.

Кількість посилань – 12.