Мищишин В. І., Жежнич П. І. Аналіз особливостей побудови систем електронного урядування в Україні

УДК 351

В.І. Мищишин, П.І. Жежнич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

© Мищишин В.І., Жежнич П.І., 2011

Проналізовано державну політику розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування. Розглянуто передумови електронного урядування в Україні та наведено модель державного управління в умовах розвитку інформаційного суспільства. Здійснений аналіз етапів розвитку електронного урядування. Наведено очікувані результати впровадження електронного урядування.
Ключові слова: електронне урядування, електронний уряд, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), інформаційне суспільство, концепція.

The analysis of public policy of information society and e-governance. The prerequisites of e-government in Ukraine, and presented a model of public administration under the Information Society. The analysis of developmental stages of e-governance. These expected results of implementing e-government.
Key words: e-governance, e-government, information-communication technology (ICT), information society, сoncept.

Кількість посилань – 11.