Наум О. М. Побудова інформаційної моделі туристичного сайта

УДК 004.652.8

О.М. Наум

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж

ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ТУРИСТИЧНОГО САЙТА

© Наум О.М., 2011

Запропоновано інформаційну модель, яка відповідає низці вимог і є основою для створення туристичних сайтів.
Ключові слова: інформаційна модель, туризм, сайт.

This paper presents an information model that meets some requirements and are the basis for a tourism websites.
Key words: information model, tourism, website.

Кількість посилань – 11.