Нич Л. Я., Камінський Р. М. Оцінювання ефективності індивідуальної інтелектуальної діяльності операторів у системах опрацювання зображень на основі експериментальних даних

УДК 621.396.96

Л.Я. Нич, Р.М. Камінський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ У СИСТЕМАХ ОПРАЦЮВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ

© Нич Л.Я., Камінський Р.М., 2011

Теоретично обґрунтована і експериментально підтверджена доцільність використання емпіричної функції розподілу для оцінювання ефективності інтелектуальної діяльності операторського персоналу в системах візуального опрацювання динамічних образів.
Ключові слова: операторська діяльність, оцінювання ефективності роботи, MS Excel 2003, часова послідовність, бета-розподіл.

Legitimacy of the use of empiric function of beta-distribution for the efficiency estimation of intellectual activity of operator personnel in the systems of the visual processing of dynamical objects is theoretically reasonable and experimentally is confirmed.
Key words: operator activity, evaluation of efficiency of work, MS Excel 2003, time sequence, beta-distributing.

Кількість посилань – 10.