Пелещишин А. М., Кравець Р.Б., Сєров Ю. О. Аналіз існуючих типів віртуальних спільнот у мережі Інтернет та побудова моделі віртуальної спільноти на основі веб-форуму

УДК 004.738.5+004.773.2

А.М. Пелещишин, Р.Б. Кравець, Ю.О. Сєров

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ існуючих типів ВІРТУАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ та ПОБУДОВА МОДЕЛІ ВІРТУАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ОСНОВІ ВЕБ-ФОРУМУ

© Пелещишин А.М., Кравець Р. Б., Сєров Ю. О., 2011

Проведено аналіз існуючих типів віртуальних спільнот та розглянуто їхні особливості. Побудовано формальну модель віртуальної спільноти та веб-форуму.
Ключові слова: World Wide Web, віртуальна спільнота, соціальна мережа, он-лайн-спільнота, веб-форум, чат, гостьова книга, модель віртуальної спільноти.

In this paper existing types of virtual communities and their features were analyzed. Formal model of virtual community and web forum was developed.
Key words: World Wide Web, virtual community, social network, online-community, web forum, chat, guestbook, virtual community model.

Кількість посилань – 29.