Пшеничний О. Ю., Шаховська Н.Б. Інформаційна система аналізу захворюваності на панкреатит

УДК 004.9

О.Ю. Пшеничний, Н.Б. Шаховська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

інформаційна система аналізу захворюваності на панкреатит

© Пшеничний О.Ю, Шаховська Н.Б., 2011

Описано архітектуру програмної системи, що дасть змогу автоматизувати збір, аналіз даних та формування звітів та прогнозів захворюваності на панкреатит.
Ключові слова: панкреатит, статистика, аналіз, моделювання, програмна система.

This paper describes architecture of software system that would be able to collect, process and predict needed statistic values in disease spreading model..
Key words: pancreatitis, statistics, analyzes, modeling, software system.

Кількість посилань – 6.