Давидов М. В., Нікольський Ю. В., Тиханський С. М. Метод ідентифікації візем за артикуляції у складі жесту української жестової мови

УДК 004.942:934.22

М.В. Давидов, Ю.В. Нікольський, С.М. Тиханський

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІЗЕМ ЗА АРТИКУЛЯЦІЇ У СКЛАДІ ЖЕСТУ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ

© Давидов М.В., Нікольський Ю.В., Тиханський С.М., 2011

Розглядається проблема розпізнавання артикуляції на відеозаписах з мовленням. Пропонується багатокроковий метод розпізнавання, що ґрунтується на нормалізації зображення обличчя, методі активної моделі форми ASM та методі найменших квадратів. Метод протестований на відеозаписах промовляння слів та на основі облич.
Ключові слова: жестова мова, артикуляція, розпізнавання образів, розпізнавання обличчя, активна модель форми, нормалізація зображення.

The problem of articulations recognition on human speech videos is considered. Multistep recognition method that is based on face image normalization, active shape model (ASM) and least squares method is proposed. It was tested on human speech video records and on samples from the face database.
Key words: sign language, articulation, image recognition, face recognition, active shape model, image normalization.

Кількість посилань – 11.