Загородна Н. В., Лупенко С.А., Луцків А. М. Особливості створення GRID-систем на основі GPU-вузлів для розв’язання задач криптоаналізу

УДК 003.26.09:004.032.24:519.852.67

Н.В. Загородна, С.А. Лупенко, А.М. Луцків

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя,
кафедра комп'ютерних систем та мереж

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ GRID-СИСТЕМ НА ОСНОВІ GPU-ВУЗЛІВ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ КРИПТОАНАЛІЗУ

© Загородна Н.В., Лупенко С.А., Луцків А.М., 2011

Сформовано проект грід-мережі на основі обчислювальних вузлів, обладнаних GPU-платами для розв'язання задачі криптоаналізу, та сформульовано вимоги до неї. Здійснено вибір і обґрунтування програмних компонент, які б забезпечили роботу такої мережі.
Ключові слова: GPGPU, обчислювальний-ґрід, криптоаналіз.

The design of grid-network based on GPU-nodes for purposes of cryptanalysis based on the criteria of flexibility, availability, functionality and ease of development is developed. Requirements for distributed computing systems for cryptanalysis are formed.
Key words: GPGPU, grid, cryptanalysis.

Кількість посилань – 12.