Кунанець Н. Е., Малиновський О. Б. Мультимедійні технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів

УДК 002.53/.55:004.032.6

Н.Е. Кунанець, О.Б. Малиновський

Національний університет “Львівська політехніка”

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ КОНСОЛІДОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

© Кунанець Н.Е., Малиновський О.Б., 2011

Розглянуто специфіку роботи над створенням консолідованого інформаційного ресурсу з історії бібліотечної справи Галичини, проаналізовано методи інформаційного пошуку, застосовані для його формування, розкрито особливості поєднання кількох інформаційних технологій під час створення електронного видання.
Ключові слова: консолідована інформація, інформаційний продукт, мультимедійні технології.

The article considers the specific work to create a consolidated information resource library on the history of Galicia, examines methods of information retrieval, applied for its formation, reveals several features of the combination of information technology to create electronic publication.
Key words: competitive intelligence, information products, multimedia technology.

Кількість посилань – 16.