Шаховська Н.Б., Тарасов Д.О. Технології інтеграції даних інформаційних систем Національного університету “Львівська політехніка”

УДК 004.652.4+004.827

Н.Б. Шаховська, Д.О. Тарасов

Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

© Шаховська Н.Б., Тарасов Д.О, 2011

Визначено особливості інтеграції даних з різнорідних джерел. Проаналізовано механізми інтеграції різнорідних джерел у SQL Server 2005. Побудовано схему інтеграції даних та засоби обміну даними.
Ключові слова: інтеграції даних, гетерогенні джерела даних.

The features of information integration are certain from heterogeneous sources. The integration mechanisms from heterogeneous sources in SQL Server 2005 are analysed. The chart of information integration and facilities of data exchange is built.
Keyword: information integration, heterogeneous data sources.

Кількість джерел: 6.