Федасюк Д.В., Озірковський Л.Д. Інформаційне середовище підтримки навчального процесу у Львівській політехніці

УДК 004.9

Д.В. Федасюк, Л.Д. Озірковський

Національний університет “Львівська політехніка”

ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

© Федасюк Д.В., Озірковський Л.Д., 2011

Представлено реалізацію інформаційного середовища для підтримки навчального процесу університету. Показано послідовність задач, які необхідні для реалізації інформаційного середовища та результати їх вирішення.
Ключові слова: система дистанційного навчання, інформаційне середовище, Moodle, Інтернет-технології.

In the article the implementation of the information environment to support the learning process of the University is presented. A sequence of tasks that need to implement the information environment and the results of their decision are displaying.
Keywords: Distance education, information environment, Moodle, Internet technologies.

Кількість джерел: 11.