Рогоза М.Є., Івченко Є.І., Недяєва М.О. Система організації навчання в Полтавському університеті економіки і торгівлі за умов інтенсивного використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій

УДК 378.147

М.Є. Рогоза, Є.І. Івченко, В.І. Божко, М.О. Недаєва

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ПОЛТАВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ЗА УМОВ ІНТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

© Рогоза М.Є., Івченко Є.І., Божко В.І., Недаєва М.О., 2011

Розглянуто досвід використання сучасних інформаційно-комунікаційних техно¬логій з метою підвищення ефективності навчання та управлінської діяльності в Полтавському університеті економіки і торгівлі на основі системного підходу.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, ефективність навчання, системний підхід.

The present work demonstrates experience of use of modern information- communication technologies with the purpose of increase of a learning efficiency and administrative activity at the Poltava university of economy and trade on the basis of the system approach.
Keywords: information-communication technologies, learning efficiency, system approach.

Кількість джерел: 5.