Голощук Р.О. Аналіз впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у Видавництві Львівської політехніки

УДК 004.9

Р.О. Голощук

Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИДАВНИЦТВІ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

© Голощук Р.О., 2011

Розглянуто досвід впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у Видавництві Львівської політехніки.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, видавнича діяльність, електронний архів.

In this paper the experience of information and communications technology implementation in Lviv Polytechnic National University Publishing House is worked out.
Keywords: information and communications technology, publishing activities, electronic archive.

Кількість джерел: 4.