Рогоза М.Є, Івченко Є.І., Божко В.І., Карнаухова Г.В. Використання дистанційних технологій навчання в Полтавському університеті економіки і торгівлі

УДК 378.147

М.Є. Рогоза, Є.І. Івченко, В.І. Божко, Г.В. Карнаухова

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПОЛТАВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

© Рогоза М.Є., Івченко Є.І., Божко В.І., Карнаухова Г.В., 2011

Розглянуто практику комплексного впровадження та використання сучасних дистанційних технологій для підвищення якості навчального процесу в університеті з метою реалізації інноваційних, економічно-ефективних освітніх методів.
Ключові слова: дистанційні технології, інноваційні інформаційно-комунікаційні технології, якість навчального процесу.

The present work demonstrates practice of complex use of distance technologies for improvement of quality of educational process at university with a view of realization of innovative, economical, effective educational methods.
Keywords: distance technologies, innovative information-communication technologies, quality of educational process.

Кількість джерел: 5.