Стефанович Л.О. , Стефанович Т.О. Створення єдиного інформаційного простору як засіб інтеґрації вищої і середньої школи

УДК 001.38; УДК 004.031.42

Л.О. Стефанович, Т.О. Стефанович*

Середня загальноосвітня школа № 44 ім. Тараса Шевченка, м. Львів
*Національний університет “Львівська політехніка”

СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЯК ЗАСІБ ІНТЕҐРАЦІЇ ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

© Стефанович Л.О., Стефанович Т.О., 2011

Обґрунтовано ідею інтеґрації середньої школи у віртуальне навчальне середовище вищого навчального закладу, окреслено шляхи її реалізації та проаналізовано проблеми, які можуть виникати в процесі інтеґрації.
Ключові слова: єдиний інформаційний простір, віртуальне навчальне середовище, інтеграція, вищий навчальний заклад, школа.

At the paper the idea of secondary school integration in higher school virtual learning environment and its realization ways is proposed. Problems that may arise in the integration process are under consideration.
Keywords: common information space, virtual learning environment, integration, high school, secondary school.

Кількість джерел: 5.