Шкіль О.С. Єдиний тестовий сервер вищого навчального закладу як основа якісного проведення тестувань

УДК 371.26

О.С. Шкіль

Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

ЄДИНИЙ ТЕСТОВИЙ СЕРВЕР ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ОСНОВА ЯКІСНОГО ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАНЬ

© Шкіль О.С., 2011

Запропоновано створення єдиного тестового серверу ВНЗ на основі інструментальних засобів комп’ютерної системи тестування знань OpenTEST2. Обґрунтовано необхідність створення єдиного тестового серверу ВНЗ, розглянуто питання підготовки тестових завдань, проведення тестувань і оцінювання їх результатів та аналізу якості тестових завдань.
Ключові слова: тестовий сервер, комп’ютерне тестування, тестові завдання.

Creation of the integrated test server of an institute of higher education on a base of the tools of the knowledge computer test system OpenTEST2 is proposed in the article. The necessity of the integrated test server creation is justified; the questions of test a tasks preparation, carrying out testing and evaluation of test results along with test quality analysis are considered.
Keyword: test server, computer-aided testing, test tasks.

Кількість джерел: 4.