Яковина В.С. Методи та засоби організації тестування у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки

УДК 004.588; 371.261

В.С. Яковина

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕСТУВАННЯ У ВНС ЛП

© Яковина В.С., 2011

Описано можливості ВНС ЛП щодо оцінювання якості та контролю знань студентів. Проаналізовано доцільність використання різних типів тестових питань при формуванні завдань для контрольних заходів та екзаменаційного контролю відповідно до рекомендацій нормативних документів Львівської політехніки.
Ключові слова: тестування, тестові питання, рівень складності завдання.

The present work demonstrates the resources of Lviv Polytechnic Virtual Educational Framework concerning quality evaluation and students' achievements control. The expediency of using different quiz questions for exam and control procedure tasks composition has been analysed according to Lviv Polytechnic regulatory acts.
Keywords: testing, test questions, level of task sophistication.

Кількість джерел: 5.