Чирка О.Р., Шаховська Н.Б. Автоматизація інформаційного наповнення електронної дисципліни у системі Moodle

УДК 378.14

О.Р. Чирка, Н.Б. Шаховська

Національний університет “Львівська політехніка”

АВТОМАТИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДИСЦИПЛІНИ У СИСТЕМІ MOODLE

© Чирка О.Р., Шаховська Н.Б., 2011

Розглянуто метод автоматизації наповнення лекторами електронних курсів навчальними матеріалами.
Ключові слова: дисципліна, курс, електронний курс, лектор, студент, перетворення документів.

Considered the methods automated filling by the lectors of electronic courses the educational materials.
Keywords: discipline, course, e-course, lecturer, student, transformation documents.

Кількість джерел: 7.