Чайківський Т.В. Вирішення проблем асоціації ресурсів дисципліни при переході на платформу Moodle 2.x

УДК 378.046.4

Т.В. Чайківський

Національний університет “Львівська політехніка”

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ АСОЦІАЦІЇ РЕСУРСІВ ДИСЦИПЛІНИ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА ПЛАТФОРМУ MOODLE 2.X

© Чайківський Т.В., 2011

Описано нові можливості ВНС ЛП (Moodle) версії 2.0. Показано два шляхи вирішення головної проблеми, що виникла у частини дисциплін при переході ВНС ЛП з версії 1.9.х на версію 2.0.х, а саме проблеми з відкриттям ресурсів у вигляді прямих посилань на файл.
Ключові слова: moodle, html, pdf, ресурс.

Described the new features of VNS LP (Moodle) version 2.0. Shown two ways to solve the main problem that arose in some courses after update VNS LP version from 1.9.x to 2.0.x, namely trouble opening resources with direct links to the file.
Keywords: browser, moodle, html, pdf, resource.

Кількість джерел: 5.