Івасів В.В. Розширення функціональності віртуального навчального середовища Львівської політехніки

УДК 378.046.4

В.В. Івасів
Національний університет “Львівська політехніка”,

РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ВНС ЛП

© Івасів В.В., 2011

Розширення функціональності ВНС ЛП дає змогу додати нові можливості та підвищити ефективність роботи з існуючими можливостями навчального середовища. Нові типи тестових питань, візуальні редактори, відеоконференції, віртуальний робочий стіл – далеко не повний перелік нових функцій, які розширюють горизонти дистанційного навчання.
Ключові слова: розширення функціональності, модуль, гаджет, інтеграція.

Expanding the functionality of VLE LP allows adding new features and improve effectiveness of existing features of the learning environment. New types of quiz questions, visual editors, video conferencing, virtual desktop – very incomplete list of new functions that extend the horizons of distance learning.
Keywords: functionality expanding, module, gadget, integration.

Кількість джерел: 3