Міюшкович Є.Г. Удосконалення структури віртуального навчального середовища Львівської політехніки

УДК 004.9

Є.Г. Міюшкович

Національний університет “Львівська політехніка”

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ВНС ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

© Міюшкович Є.Г., 2011

Запропоновано розширення структури віртуального навчального середовища Львівської політехніки, що враховує наявність спільних дисциплін.
Ключові слова: Moodle, ВНС.

This paper presents common disciplines oriented structure of Lviv Polytechnic VLE system.
Keywords: Moodle, VLE.

Кількість джерел: 2