Щербовських C. В. Моделі процесів, станів та подій для аналізу впливу стратегії технічного обслуговування на готовність системи із заміщувальним дублюванням

УДК 519.718.2

C.В. Щербовських

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ, СТАНІВ ТА ПОДІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ СТРАТЕГІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ГОТОВНІСТЬ СИСТЕМИ ІЗ ЗАМІЩУВАЛЬНИМ ДУБЛЮВАННЯМ

© Щербовських С.В., 2011

Наведено моделі процесів, станів та подій дубльованої системи для аналізу впливу стратегій технічного обслуговування на функцію інтенсивності потоку відмов. Аналіз ґрунтується на застосування спеціалізованого математичного та програмного забезпечення для синтезу дискретно-неперервних моделей марковського типу.
Ключові слова: надійність, готовність, марковська модель, інтенсивність потоку відмов, стратегія технічного обслуговування

In the paper standby doubled system process, states and events model application for repair maintenance effect on failure intensity is shown. The analysis is based on specialized mathematical and software support for Markov type discrete-continuous models synthesis.
Key words: reliability, availability, Markov model, failure rate, maintenance strategy

Кількість посилань 7