Басюк Т.М., Василюк А.С. Побудова геоінформаційної системи на базі технології клієнт/сервер

УДК 004.92

Т.М. Басюк, А.С.Василюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПОБУДОВА ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ КЛІЄНТ/СЕРВЕР

© Басюк Т.М, Василюк А.С., 2011

Проаналізовано основні аспекти побудови геоінформаційної системи на базі технології клієнт/сервер, наведено особливості проектування, структурну схему та алгоритм функціонування.
Ключові слова: клієнт/сервер, структура, сокет, база даних.

The article analyzes the main aspects of building GIS technology-based client / server, are features of design, structural and functional algorithm.
Key words: client/server structure, socket, database.

Література – 9.