Берко А.Ю., Дорош В.М., Чирун Л.В. Інтелектуальна система управління контентом сайтів електронного бізнесу

УДК 004.738.5

А. Ю. Берко, В. М. Дорош, Л. В. Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТОМ САЙТІВ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ

© Берко А. Ю., Дорош В. М., Чирун Л. В., 2012

Розглянуто проблеми побудови інтелектуальних систем керування контентом сайтів електронного бізнесу. Проаналізовано особливості керування контентом web-сайтів. Запропоновано методи та засоби вирішення проблеми.
Ключові слова: Web-контент, система управління контентом, регулярні вирази, сніпети.

Problem of constructing of intelligent systems content management for e-business sites considered in the article. Web-sites content management characteristics were analyzed. Methods and tools of problem solving were proposed.
Key words: web content, content management system, regular expressions, snippets.

Література – 6.