Верес О.М., Евоян Е.А. Інформаційна інтелектуальна система діяльності кінопрокату

УДК 004.9

О.М. Верес, Е.А. Евоян,

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІЯЛЬНОСТІ КІНОПРОКАТУ

© Верес О.М., Евоян Е.А., 2012

Досліджено та проаналізовано проблеми, пов’язані з кіновиробництвом та кінопрокатом в Україні. Розглянуто основні принципи побудови інформаційної інтелектуальної системи діяльності кінопрокату. Запропоновано модель подання знань інтелектуальної складової інтелектуальної інформаційної системи та її практичну реалізацію у вигляді експертної системи надання консультації клієнту з вибору кінофільму.
Ключові слова: кінопрокат, інтелектуальна інформаційна система, інтелектуальна компонента, база даних, експертна система.

In the article researched and analyzed the problems associated with the filmmaking and film distribution in Ukraine. Considered the basic principles of information intelligent system of the film distribution activity. Proposed the model of knowledge of the intellectual component of intellectual information system and its practical implementation in the form of expert system to provide advice to the client on a movie.
Key words : film distribution, intelligent information system, intelligent component, database, expert system.

Література – 12.