Верес О.М., Полоцький А.Б. Концептуальна модель інформаційної системи прийняття рішень з контролю електропостачання

УДК 004.652

О.М. Верес, А.Б. Полоцький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З КОНТРОЛЮ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

© Верес О.М., Полоцький А.Б., 2011

Описано методику збирання, аналізування і опрацювання інформації системи електропостачання. Здійснено системний аналіз предметної області та розроблено концептуальну модель бази даних та структуру інформаційного забезпечення.
Ключові слова: електропостачання, інформаційна система, база даних.

In the article describes methods of collecting, analyzing and processing of information in the case of energy supply. The systems analysis of the subject area and the conceptual model of the database and structure information support.
Key words: energy, information system, database.

Література – 12.