Виклюк Я. І., Гаць Б. М. Огляд сучасного стану інформаційного забезпечення функціонування туристичної галузі

УДК 004.89

Я. І. Виклюк, Б. М. Гаць

ПВНЗ “Буковинський університет”, м. Чернівці
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

© Виклюк Я. І., Гаць Б. М., 2012

Наведено огляд сучасного стану інформаційного забезпечення функціонування туристичної галузі. Виконано структуризацію інформаційних технологій, виділено нерозв’язані задачі та запропоновано способи їх розв’язання.
Ключові слова: інформаційні технології, інформаційна система, геоінформаційна система (ГІС), система підтримки прийняття рішень (СППР), клітинні автомати.

This paper is devoted to the overview of current state information support of the functioning for the tourism industry. A structuring of information technologies carried out, identified unresolved problems and proposed solutions.
Keywords: information technologies, information system, geographic information system (GIS), Decision Support System (DSS), cellular automata.

Література – 43.