Заяць М.М., Заяць А.В. Аналіз методів та підходів до побудови систем розпізнаваннята ідентифікації користувачів комп’ютера на основі інформаційних моделей

УДК 004.93.1

M.М. Заяць, А.В Заяць

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ПІДХОДІВ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ КОМП’ЮТЕРА НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

© Заяць М.М., Заяць А.В., 2011

Виконано порівняльний аналіз методів та алгоритмів побудови систем розпізнавання користувачів комп’ютера за допомогою інформаційних моделей клавіатурного почерку. Визначено особливості кожного із розглянутих підходів, їх переваги, недоліки та напрями подальшого використання.
Ключові слова: дискретна модель, клавіатурний почерк, розпізнавання, ідентифікація, аутентифікація, біометрична система.

In this paper we present the comparative methods and algorithms analysis of computer users recognition systems construction with the help of informative keyboard handwriting models. Such analysis allows defining features of each considered approach its advantages and disadvantages as well as the directions of the expedient use.
Key words: discrete model, keyboard handwriting, recognition, identification. authentication, bіometric system.

Література – 19.